Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh

Trung Tâm Giáo Dục Sớm IPD1 thông báo kế hoạch tuyển sinh các cấp Tuyển sinh trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi Thời gian phát hành hồ sơ học sinh: từ ngày 10/4 Khai giảng các lớp học trong hè: ngày 05/6 Tựu trường năm học: ngày 07/8 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ tại văn phòng tuyển sinh. Cơ sở 1: Số 23, Nơ 2, đường […]