Liên hệ

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC & PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG CON NGƯỜI IPD

TT ỨNG DỤNG & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC SỚM IPD-1

  • Cơ sở 1: Số 23, Nơ 2, đường Dương Đình Nghệ, TP-Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.955.789 –  0976.660.384
  • Cơ sở 2: Số 97 đại lộ Lê Lợi, Phường Lam Sơn, TP-Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.911.192 –  0976.660.384 – 0931.353.902
  • Email: giaoducsomipdth@gmail.com