Giới thiệu

Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên của TT ỨNG DỤNG & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC SỚM IPD-1 là những giáo viên tốt nghiệp các trường sư phạm: Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành mầm non, là những người có năng lực thật sự, năng động, tâm huyết và có trách nhiệm chăm sóc và dạy dỗ các cháu với tình yêu thương như người Mẹ thứ hai ở trường, mang […]