“Thời kỳ quan trọng nhất  mỗi người  không phải ở tuổi học đại học, mà là thời kỳ đầu tiên – giai đoạn từ khi sinh ra cho tới khi sáu tuổi”.

“The most important period of life is not the age of university studies, but the first one, the period from birth to the age of six”- Maria Montessori.

“Giáo dục là một quá trình tự nhiên được thực hiện bởi trẻ nhỏ và không đạt được nhờ lắng nghe mà nhờ trải nghiệm trong môi trường”.

“Education is a natural process carried out by the child and is not acquired by listening to words but by experiences in the environment”.

Trẻ em ngay sau khi sinh với bản năng sẽ học được cách thích nghi với môi trường một cách tự nhiên. Khả năng học để thích nghi với sự sinh tồn và phát triển đó lớn đến mức chúng ta phải kinh ngạc. Ưu thế lớn nhất của trẻ nhỏ là có được sự nhạy cảm đối với những vật tiếp xúc lần đầu tiên và có khả năng ghi nhớ một cách dễ dàng, đậm sâu.

 

Tiềm năng não bộ sẽ theo quy luật giảm dần, nghĩa là giáo dục càng muộn thì tiềm năng có được của con người được phát huy càng ít. Nếu trẻ được giáo dục từ sớm trong thời kỳ vàng từ 0 (thainhi) đến 6 tuổi, đặc biệt từ 0 đến 3 tuổi thì sự phát triển về não bộ sẽ có khả năng được kích hoạt tối đa do được phát triển đồng thời ở cả hai bán cầu não trái và phải.

Chính vì vậy Chương trình giáo dục Happytime dựa trên cơ sở khoa học của não bộ, cơ sở khoa học của sự phát triển tâm lý và giáo dục học và học thuyết về tính khí trẻ em. Chúng tôi NHẤN MẠNH RẰNG một chương trình giáo dục thành công được quyết định bởi các yếu tố:

  1. Chương trình được xây dựng và phát triển một cách khoa học và hệ thống dựa trên các nguyên lý của sự phát triển trẻ thơ, sự nhất quán từ mục tiêu tới tổ chức thực hiện.
  2. Môi trường giáo dục được tổ chức sắp xếp để đảm bảo cho sự vận hành của Chương trình.
  3. Sự vận hành Chương trình được kiểm soát chất lượng thông qua hệ thống đào tạo nguồn nhân sự.